GEENS Louis

ONTWERP VOOR EEN TRIOMFWAGEN, 1894

Aquarel en inkt op papier: 43 x 61 cm

Schilder van figuren en militaire taferelen. Wij presenteren U een originele ontwerptekening oor een triomfwagen voor een feestelijke optocht gehouden in 1894 om de vrede te vieren na de Congolees-Arabische Oorlog (1831-1894): een conflict tussen Congo Vrijstaat van de Belgische koning Leopold II en verschillende Arabische slavenhandelaren uit Zanzibar onder leiding van Sefu bin Hamid, de zoon van Tippu Tip. De Congo-Arabische oorlog werd uitgevochten in wat nu de Democratische Republiek Congo is tussen de troepen van de Congo-Vrijstaat van de Belgische koning Leopold II en verschillende Arabische slavenhandelaars uit Zanzibar onder leiding van Sefu bin Hamid, de zoon van Tippu Tip. Het was een regionale oorlog in Oost-Congo van 1892 tot 1894, waarbij de meeste gevechten werden gevoerd door inheemse Congolezen, die zich bij beide partijen aansloten en soms van kant wisselden. De oorlog werd veroorzaakt door Leopold en de Arabieren die streden om de controle over de rijkdom van Congo. De oorlog eindigde in januari 1894 met een overwinning van Leopold II’s Force Publique. Aanvankelijk collaboreerde koning Leopold II met de Arabieren, maar er ontstond concurrentie over de controle over ivoor en Leopold II’s humanitaire toezeggingen aan de Conferentie van Berlijn om een ​​einde te maken aan de slavernij. Leopold II ging een vijandige houding aannemen tegen zijn vroegere bondgenoten. De oorlog tegen de Swahili-Arabische economische en politieke macht werd gepresenteerd als een christelijke kruistocht tegen slavernij. Op de tekening zijn de linker- en achterkant van de wagen te bewonderen met allegorische figuren zoals de Welvaart, Congo, de Kunsten en de Arbeid, die hulde brengen aan Belgica, gezeten op een troon. De draperieën op de wagen zijn versierd met afwisselend een L (van Leopold) en de ster van Congo Vrijstaat. De triomfwagen is mogelijk ontworpen ter gelegenheid van de (onofficiële) Wereldtentoonstelling die in 1894 in Antwerpen werd gehouden.

Periode:
Gent 1835 - Ledeberg (Gent) 1906
Belgische School

Musea:
Brussel - Gent

Literatuur:
P. & V. Berko, "Dictionary of Belgian painters born between 1750 & 1875", Knokke 1981, p. 303.