LINNIG Egide

DE MONDING VAN DE SCHELDE BIJ VLISSINGEN

Olieverf op paneel: 68 x 86 cm
Gesigneerd en gedateerd '1848' linksonder

Schilder van marines; etser.

Egide Linnig werd geboren in Antwerpen op 25 augustus 1821 en overleed vroegtijdig in Sint-Willibrords op 13 oktober 1860. Hij was de jongste broer van Jan Linnig  (1815-1891) en Willem Linnig de Oudere (1819-1885), beiden eveneens kunstschilders. Van jongsaf voelde Egide zich aangetrokken tot marineschilderkunst. Van 1834 tot 1842 volgde hij les aan de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen onder de leiding van Mathieu Van Bree (1773-1839) en Jacques Van Gingelen (1810-1864). Werkte veel naar de natuur, voornamelijk langs de Schelde. Als exposant debuteerde hij in 1840 tijdens het Driejaarlijkse Salon van Antwerpen.

De volgende zomer ging hij naar zee om mee te gaan op visvangst en zo alle maneuvers van de schepen tot in de kleinste details te kunnen bestuderen. Later zou hij nog verschillende keren deelnemen aan korte tochten op zee. In 1844, het jaar van zijn huwelijk, bezocht hij Den Haag met zijn broer Willem en in 1847 reisde hij naar Noorwegen. Vanaf 1849 stelde hij regelmatig tentoon in Duitsland, waar zijn marines veel bijval oogstten. Van 1839 tot 1860 nam hij deel aan verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Naast zijn activiteiten als schilder, was hij ook een zeer getalenteerd etser. Hij wordt beschouwd als een van de eerste realistische etsers in België. Hoewel zijn etsen technisch zeer verzorgd zijn, blijven zij toch het karakter van een vrije en vlugge uitvoering behouden. Hij etste een veertigtal platen, behendig en schilderachtig uitgevoerd. Zijn werk getuigt van een zeer bedreven vakmanschap. Het Salon van Brussel van 1860 zou het laatste worden waaraan Linnig deelnam. Overleed in oktober 1860 op nauwelijks 39-jarige leeftijd. Was een vooraanstaand vertegenwoordiger van de romantisch-realistische strekking in de Belgische marineschilderkunst.

Zijn schilderijen zijn steeds zeer verzorgd en getuigen van een topografische nauwkeurigheid, gekoppeld aan romantische effecten, zoals storm, woeste zee of schipbreuk. Linnigs oeuvre bezit niet alleen artistieke kwaliteiten, maar is ook vanuit maritiem-historisch oogpunt van groot belang, vermits hij midden in de interessante overgangsperiode van zeil- naar stoomvaart werkte.

Periode:
Antwerpen 1821 - 1860
Belgische School

Musea:
Antwerpen - Bremen - Brussel - Kortrijk

Literatuur:
P. & V. Berko, "Dictionary of Belgian painters born between 1750 & 1875", Knokke 1981, p. 429.
P. & V. Berko, "Seascapes of Belgian Painters born between 1750 and 1875", Knokke 1984, p. 92-99.