KOLODZIEJ Henry

MERCEDES-BENZ UIT DE JAREN DERTIG

Aquarel op papier: 50 x 39 cm
Gesigneerd middenonder

Illustrator.

Henry Kolodziej, werd geboren op 9 februari 1929 in Mount Clemens, Michigan. Na zijn militaire dienst aan het begin van de jaren 50, werkte hij tot aan zijn pensioen als illustrator bij de McNamara Studios. In zijn latere jaren bleef hij genieten van tekenen en schilderen.

Kolodziej liet een weduwe, Wanda, na, een zoon, Jeff, een dochter, Jennifer Hellman, en een kleindochter, Charlotte.

Kolodziej stierf in Birmingham, Alabama, op 2 maart 2018, op 89-jarige leeftijd.

Herkomst: Franklin Mint Collectie

Periode:
Mount Clemens, MI, 1929 - Birmingham, AL, 2018
Amerikaanse School

Literatuur:
Archief Berko