DAEL Auguste

HET ATELIER VAN DE KUNSTENAAR

Olieverf op paneel: 65 x 48 cm
Gesigneerd linksonder

Schilder van portretten, figuren en genretaferelen.

C. Frederickx schreef de dag na het overlijden van Auguste Dael, dat hij “zonder tegenspraak één van de sympathiekste mensen was in het Gentse kunstenaarsmilieu en zelfs van het hele land. Officiële eerbewijzen heeft hij nooit gekregen, het zij zo! Deze uiterst bekwame kunstenaar oogstte slechts unanieme bewondering en erkenning. Zijn oeuvre is uitgebreid genoeg om hem een ereplaats binnen de Belgische kunstwereld te geven en niemand twijfelt eraan dat zijn werk zeer gezocht zal worden door kunstverzamelaars. Zijn kunstzinnige en eclectische smaak hebben hem altijd in een kunstenaarsuniversum gehouden, waarin vormgeving, tekening en kleur nog van belang zijn, zoals te merken is in “Rust” en “Eden”. In Dael leefden twee persoonlijkheden: de een bezeten door kunst, de ander een geboren en blijvende verlichte mecenas voor al zijn land- en tijdgenoten die een artistieke carrière ambieerden. Onder deze – talrijke! – laatsten, merken we vooral Gustave Vanaise op, schepper van zovele prijzenswaardige werken.”

Periode:
Gent 1829-1894
Belgische School

Musea:
Brugge

Literatuur:
P. & V. Berko " Dictionary of Belgian painters born between 1750 and 1875 " Knokke 1981, p. 138.