BOUY Gaston

LEZENDE ELEGANTE DAME

Pastel en hoogsels in wit krijt op papier: 28 x 49 cm
Gesigneerd linksonder

Schilder van figuren, portretten, interieurs met figuren en landschappen; pastellist.

Gaston Bouy was in België leerling van Amédée Bourson. In Parijs studeerde hij aan de Académie Julian en de Ecole des Beaux-Arts.

Hij stelde tentoon op het Salon des Artistes Français en de Nationale.

Periode:
Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) 1866 - 1943
Franse School

Musea:
Parijs

Literatuur:
E. Bénézit, "Dictionary of Artists", Parijs 2006, Vol. 2, p. 1066-1067.