VAN DER POLL Daniël Herbert ('Herbert')

DE KUNSTCRITICUS

Pastel op papier: 123 x 97 cm
Gesigneerd en gedateerd 'Herbert van der Poll/ 1927' linksonder

Schilder van portretten, dieren, bloemen en planten; tekenaar, etser en lithograaf.

Daniël Herbert van der Poll was een leerling van de Rijksacademie van Amsterdam. Hij woonde en werkte in Antwerpen en Amsterdam. Hij specialiseerde zich in het uitbeelden van dieren, maar hij schilderde ook bloemen en planten.

Hij was lid en secretaris van ‘Arti et Amicitiae’ in Amsterdam. In 1925 kreeg hij een gouden medaille van koningin Wilhelmina. Hij was tot 1942 lector aan de Rijksacademie van Amsterdam.

De tekst op de vlag leest als volgt :
Mislukt om als geleerde of kunstenaar te leven,
heb mezelf het ambt van criticus gegeven.
Een kunstwerk wordt gewrocht na lijden, zwoegen, zweeten,
maar ik behoef alleen wat ‘kunstbargoensch” te weten:
Als “heftig-aangevoeld” en “puur” en “elementaire”
“in ziele-opgebloeid” en “rijthmisch-visioenaire”.
En wat men langen tijd reeds voor oudbakken hield,
dat prijs ik als “modern”, totdat men er voor knielt.
Ik sta aan ’t hoofd der kunst
schoon kunstenaars me verwenschen,
omdat ik speculeer op domheid van de menschen.
Ik ben een groot genie.
‘K heb vóór den mensch bestaan.
EERST schreef ik over kunst,
TOEN werd aan kunst gedaan.

Periode:
Amsterdam 1877 - 1963
Hollandse School

Musea:
Otterlo

Literatuur:
P. Scheen, "Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars; 1750-1880", Den Haag 1981, p. 406.