DRAINS Georges

DIDO

Gouache en aquarel op karton: 50 x 63 cm
Gesigneerd met een monogram middenlinks

Schilder van symbolistische en mythologische onderwerpen; aquarellist en illustrator.

Georges Drains was een schilder en aquarellist van symbolische onderwerpen; hij was tevens illustrator. Voorbeelden van door hem geïllustreerde werken zijn:
“Les Complaintes” van Jules Laforgue en “Gestes, suivis des Paralipomènes d’Ubu” van Alfred Jarry.

Dido (afkomstig van het Griekse Deido = zwerfster, vanwege haar vele zwerftochten) stamde af van Agenor, haar zuster was Anna en haar broer heette Pygmalion.
Het verhaal gaat dat Dido ooit gevlucht was uit haar eigen land, Tyrus. Zij was daar namelijk getrouwd met een rijk man, Sichaeus genaamd. Haar broer, de koning van Tyrus, was jaloers op hun welvaart. Het echtpaar besloot te vluchten, maar Dido’s echtgenoot kwam hierbij om het leven. Dido redde het tot aan de kust van Noord-Afrika.
De koning van het gebied waar zij toen terecht kwam, stond haar toe een stuk grond in gebruik te nemen zo groot als zij met een runderhuid kon omtrekken. Dido sneed daarop een huid in zeer smalle repen, legde deze reepjes achter elkaar en kon op die manier een aanzienlijk gebied voor haar stad veroveren.
Ze werd vervolgens (door toedoen van Venus) verliefd op Aeneas, die uit Troje was gevlucht. Hoewel Aeneas van Dido hield kwam Mercurius (op aansporing van de goden) naar Aeneas en beval hem te vertrekken. Daarop vertrok Aeneas naar Latium in Italië. Dido richtte na zijn vertrek een brandstapel op en pleegde zelfmoord.

Periode:
Geboren op het einde van de XIXde eeuw
Franse School

Literatuur:
Edouard-Joseph, "Dictionnaire Biographique des Artistes Contemporains; 1910-1930", Parijs 1930, p. 425.