ANTO-CARTE Antonio

MODEL VOOR EEN TREINSTATION; MODEL VOOR HET GLASRAAM VAN DE WERELDTENTOONSTELLING IN BRUSSEL IN 1935

Gouache en aquarel op karton: 45 x 125 cm

Schilder van religieuze onderwerpen, portretten, genretaferelen, stillevens, theater- en balletdecors; schilder van gouaches, tekenaar, lithograaf, aquarellist en illustrator. Expressionisme, Symbolisme en Mysticisme. Anto-Carte volgde les aan de Academie van Bergen en was een leerling van Constant Montald, Emile Fabry en Jean Delville aan de Academie van Brussel. Hij trok naar Parijs om zich te vervolmaken en hij studeerde frescotechnieken in Italië.

Hij reisde ook naar Marokko.

Hij was bevriend met Gustave Van de Woestyne en Valerius De Saedeleer en samen stelden zij tentoon als de ‘Imagiers Belges’. Hij was een bewonderaar van het werk van Pierre Puvis de Chavannes en Maurice Denis en hij creëerde in zijn schilderijen een dromerig psychologisch klimaat met symbolistische elementen. Hij volgde later Montald op aan de Academie van Brussel en hij werd benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van België. Hij nam in 1910 deel aan de Wereldtentoonstelling in Brussel en in 1929 won hij de gouden medaille in Barcelona.

Hij stelde dit specifieke schilderij tentoon op de Wereldtentoonstelling van 1935. In 1995 hing het tevens op de Anto-Carte Retrospectieve in Bergen en in 1996 in het Centre Wallonie-Bruxelles in Parijs. Het kunstwerk beeldt de verschillende vormen van transport, kracht en snelheid uit. De namen van landen of steden verwijzen naar verschillende bestemmingen en er zijn ook elementen uit andere landen en culturen waar te nemen: Kongolese beelden, een landbouwster, een metaalwerker, een hoge toren, orthodoxe en moslimgebouwen, figuren en oude zuilen en andere bouwwerken. Schepen, vliegtuigen en treinen staan symbool voor reizen, dat ook gepersonifieerd wordt door twee zwemmers die een toorts dragen en een vrouw die zweeft in licht dat de vorm van een vliegtuig aanneemt en die een hoorn in haar hand houdt. Al deze figuren leiden naar de centrale groep rond Mercurius met zijn Mercuriusstaf.

Dit schilderij werd tentoongesteld op de tentoonstelling “Train, Zug, Treno, Tren” in het Musée de l’Elysée in Lausanne, Zwitserland (6 juni 2022 tot 25 september 2022).

Bekijk Video

Periode:
Bergen 1886 - Elsene (Brussel) 1954
Belgische School

Musea:
Bergen - Bern - Brussel - Charleroi - Elsene (Brussel) - Leuven - Luik - Mexico - Orval - Parijs

Literatuur:
Catalogus "Anto-Carto; Rétrospective (1886-1954)"; Bergen 1995 - Parijs 1996, p. 135-137.
P. Piron, "Dictionnaire des Artistes plasticiens de Belgique", Vol. 1, Brussel 2003, p.193.
E. Bénézit, "Dictionary of Artists", Parijs 2006, Vol. 3, p. 491.